Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Δράσεις

Προγράμματα και Δράσεις 2010 - 2011

Το σχολείο μας:

  • Υλοποίησε με επιτυχία το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ζώα και Φυτά του τόπου μας - Απειλούμενα Είδη» όπου οι μαθητές γνώρισαν ζώα και φυτά του τόπου μας, μέσα από μύθους, προβολές και επισκέψεις με έμφαση σε είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

  • Υλοποίησε με επιτυχία το πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «Παραδοσιακά Παιχνίδια» στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές γνώρισαν και έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια.

  • Υλοποίησε με επιτυχία το πολιτιστικό πρόγραμμα με γενικό θέμα «Σχολική Εφημερίδα» στα πλαίσια του οποίου εκδόθηκε ένα φύλλο της εφημερίδας Ατσίδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Προγράμματα και Δράσεις 2009 - 2010

Το σχολείο:

Προγράμματα και Δράσεις 2008 - 2009

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου:

Προγράμματα και Δράσεις 2007 - 2008

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου:

  • Στο πρόγραμμα «Εικονικές Επιχειρήσεις στα ΤΕΕ» με φορέα υλοποίησης τη Σιβιτανίδειο σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου οι μαθητές είδαν  πως μπορεί να λειτουργήσει μία επιχείρηση και πως μπορούν οι ίδιοι να λειτουργήσουν μέσα σε αυτή εφαρμόζοντας τις γνώσεις που πήραν από το σχολείο τους

  • Στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Τα Δασάκια του Τόπου μας» με φορέα υλοποίησης τη ΔΔΕ Κυκλάδων τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας όπου οι μαθητές περπάτησαν σε μονοπάτια και δασάκια του νησιού

Διαβάστε Περισσότερα

Προγράμματα και Δράσεις 2006 - 2007

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου σε τρία προγράμματα, στο πρόγραμμα «Δαίδαλος» με φορέα υλοποίησης το ΕΙΝ, στο πρόγραμμα «Περπατώ τα μονοπάτια της Σύρου, Ανακαλύπτω τον εαυτό μου» με φορέα υλοποίησης τον περιπατητικό σύλλογο Φερεκύδης και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Ήλιος πηγή ζωής και ενέργειας» με φορέα υλοποίησης τη ΔΔΕ Κυκλάδων τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια των οποίων συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές του σχολείου.

Στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων κατασκευάσθηκε από τους μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που πήραν από το σχολείο τους, το παιχνίδι «Φωτεινός Παντογνώστης», βάφτηκε από τους ίδιους

Διαβάστε Περισσότερα

Περισσότερα Άρθρα...