Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Δράσεις

Προγράμματα και Δράσεις 2007 - 2008

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου:

  • Στο πρόγραμμα «Εικονικές Επιχειρήσεις στα ΤΕΕ» με φορέα υλοποίησης τη Σιβιτανίδειο σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, όπου οι μαθητές είδαν  πως μπορεί να λειτουργήσει μία επιχείρηση και πως μπορούν οι ίδιοι να λειτουργήσουν μέσα σε αυτή εφαρμόζοντας τις γνώσεις που πήραν από το σχολείο τους

  • Στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Τα Δασάκια του Τόπου μας» με φορέα υλοποίησης τη ΔΔΕ Κυκλάδων τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας όπου οι μαθητές περπάτησαν σε μονοπάτια και δασάκια του νησιού

Διαβάστε Περισσότερα

Προγράμματα και Δράσεις 2006 - 2007

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου σε τρία προγράμματα, στο πρόγραμμα «Δαίδαλος» με φορέα υλοποίησης το ΕΙΝ, στο πρόγραμμα «Περπατώ τα μονοπάτια της Σύρου, Ανακαλύπτω τον εαυτό μου» με φορέα υλοποίησης τον περιπατητικό σύλλογο Φερεκύδης και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα «Ήλιος πηγή ζωής και ενέργειας» με φορέα υλοποίησης τη ΔΔΕ Κυκλάδων τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα πλαίσια των οποίων συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές του σχολείου.

Στα πλαίσια των παραπάνω προγραμμάτων κατασκευάσθηκε από τους μαθητές με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, εφαρμόζοντας τις γνώσεις που πήραν από το σχολείο τους, το παιχνίδι «Φωτεινός Παντογνώστης», βάφτηκε από τους ίδιους

Διαβάστε Περισσότερα

Προγράμματα και Δράσεις 2005 - 2006

Αποφασίστηκε η συμμετοχή του σχολείου σε παρεμβατικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα ισότητας των φύλων με φορέα υλοποίησης το ΚΕΘΙ με θέμα της επιμέρους θεματική ενότητα που ανέλαβε το σχολείου μας «Μπορώ να τα καταφέρω κάθε επάγγελμα», στα πλαίσια του οποίου συμμετείχαν ενεργά όλοι οι μαθητές του σχολείου, πραγματοποιώντας επισκέψεις σε ανδροκρατούμενους μέχρι πρόσφατα εργασιακούς χώρους παίρνοντας συνεντεύξεις και φωτογραφίες από γυναίκες και άνδρες.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος και της προσπάθειας ένταξης των μαθητών στην ευρύτερη κοινότητα της Σύρου

Διαβάστε Περισσότερα