Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Το Σχολείο μας

To σχολείο μας ιδρύθηκε ως Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α' Βαθμίδας Σύρου στις 3/9/2004 με την αριθμό 89813/Γ6 Απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1400 τβ 13-09-2004 ).

Λειτούργησε για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2005-2006 με τους τομείς Πληροφορικής & Δικτύων Η/Υ, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Γεωπονία, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Τον Σεπτέμβριο του 2009 ιδρύθηκε ο τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής.

Με το ΦΕΚ 2532/τ.Β΄/17.08.2016 μετατράπηκε σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο με τάξεις Λυκείου (Α Λυκείου) και λειτούργησε έτσι για το σχολικό έτος 2016-2017. Από το σχολικό έτος 2017-2018 λειτουργεί ως Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο, (ΦΕΚ 159/τ.Α/6-9-2016, ΦΕΚ 142/τ.Α/3-8-2018) έχοντας ιδρυμένους του ακόλουθους τομείς και Ειδικότητες (ΦΕΚ 2103/τ.Β/19-06-2017).

Στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα του Μάννα έχοντας στη διάθεση του αίθουσες για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και στέγασης των γραφείων του καθώς και τους εργαστηριακούς χώρους του ΕΚ Σύρου για τις ανάγκες των εργαστηριακών μαθημάτων.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παρουσίαση- Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Δικαιολογητικά Εγγραφής