Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας

Από το σχολικό έτος 2017-18 το σχολείο μας μετατράπηκε σε Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) με την εξής δομή:

Τετραετές Γυμνάσιο, τετραετές Επαγγελματικό Λύκειο και έτος μαθητείας με δομή και τρόπο λειτουργίας που περιγράφονται στους νόμους 4415/2016 και 4559/2018.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, παρακολουθεί 31 ώρες εβδομαδιαίο  ωρολόγιο πρόγραμμα  με μαθήματα γυμνασίου και προεπαγγελματικά μαθήματα. Με την αποφοίτησή του από τη Δ τάξη παίρνει απολυτήριο γυμνασίου

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του λυκείου, παρακολουθεί 30 ώρες εβδομαδιαίο με μαθήματα ΕΠΑΛ εμπλουτισμένα με μαθήματα φιλικά προς τους μαθητές. Με την αποφοίτηση τους παίρνουν απολυτήριο λυκείου και πτυχίο επιπέδου 4.

Στο έτος μαθητείας ή πρακτικής άσκησης οι μαθητές είναι μία ημέρα την εβδομάδα στο σχολείο και 4 σε χώρο εργασίας. Με την ολοκλήρωση του και μετά από εξετάσεις πιστοποίησης παίρνουν πτυχίο επιπέδου 5.

Αν δεν επιλέξουν το έτος μαθητείας μπορούν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά από εισαγωγικές εξετάσεις (πανελλαδικές ημερησίων ΕΠΑΛ).

Σε όλο τον μαθητικό του βίο υποστηρίζεται από ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και το σχολείο προσαρμόζεται στις ανάγκες και τις δυνατότητες των μαθητών έχοντας την δυνατότητα να λειτουργεί με τμήματα 5-9 μαθητών ή και μικρότερων  (3 μαθητές ανά τμήμα) ανάλογα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΠαρουσίαση
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Δικαιολογητικά Εγγραφής