Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Παρουσίαση

Παρακολουθήστε μια σύντομη παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων και ειδικότερα του σχολείου μας (download pptx or ppsx).

Παρουσίαση Σχολείου Σεπτέμβριος 2021

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μας - Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
 Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Δικαιολογητικά Εγγραφής