Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Για να γίνει η εγγραφή ενός μαθητή στο σχολείο μας πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απολυτήριο δημοτικού ή Απολυτήριο Γυμνασίο ή σημείωμα μετεγγραφής
2. Πιστοποιητικό γεννήσεως
3. Ατομικό δελτίο υγείας για το μάθημα της φυσικής αγωγής.
4. Δυο (2) φωτογραφίες, για το ατομικό δελτίο και για τα λεωφορεία.
5. Γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ που προτείνει τη φοίτηση του μαθητή στο σχολείο μας.

Σε περίπτωση που την ημέρα της εγγραφής δεν υπάρχει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ ο κηδεμόνας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτή θα προσκομισθεί αλλιώς η εγγραφή θα θεωρηθεί άκυρη.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΣύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Παρουσίαση