Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας;

Στο σχολείο μας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Σύρου) μπορούν να φοιτήσουν:

1. Μαθητές με γνωμάτευση ΚΕΣΥ που προτείνει τη φοίτηση στο σχολείο μας.
2. Απόφοιτοι Δημοτικού οι οποίοι εγγράφονται στην Α Γυμνασίου* .
3. Μαθητές που φοιτούν σε τυπικό γυμνάσιο και μετεγγράφονται σε αντίστοιχες τάξεις του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ*.
4. Απόφοιτοι Γυμνασίου οι οποίοι εγγράφονται στην Α Λυκείου.
5. Μαθητές που φοιτούν σε Εσπερινά ή ημερήσια Επαγγελματικά ή Γενικά Λύκεια ακολουθώντας τα ισχύοντα για τις μετεγγραφές.

* (η πρώτη εγγραφή πρέπει να έχει γίνει έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους)

Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.  μπορούν να συνεχίσουν τη φοίτηση στην Τυπική Εκπαίδευση. Όλες οι μετακινήσεις, ακόμα και αυτή της μετακίνησης από το γυμνασιακό στο λυκειακό τμήμα του σχολείου μας του κομμάτι, απαιτούν γνωμάτευση ΚΕΣΥ.

 

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μαςΣύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
Παρουσίαση - Δικαιολογητικά Εγγραφής