Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Μέσα και έξω από την Τάξη

Νέοι Υπολογιστές

Με χρηματοδότηση από την 3η Σχολική Επιτροπή (ΣΕΚ) του Δήμου Ερμούπολης αναβαθμίστηκαν οι δώδεκα ηλεκτρονικοί υπολογιστές του σχολείου.

Έτσι οι από δεκαπενταετίας κεντρικές μονάδες έχουν ποια νέες, σύγχρονες δυνατότητες.

Νίκος Μπάιλας Μαθητής της Δ' Τάξης