Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Ωρολόγια Προγράμματα

Από το σχολικό έτος 2017-2018 στο σχολείο μας εφαρμόζονται ωρολόγια προγράμματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 1616/2017.

Δείτε τα Ωρολόγια του Σχολικού Έτους 2015-2016.