Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Ωρολόγια Προγράμματα

Για το γυμνάσιο εφαρμόζονται ωρολόγια προγράμματα σύμφωνα με το ΦΕΚ 4037/2021 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 5662/2023 και από το λύκειο σύμφωνα με το ΦΕΚ 3791/2018.