Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Βραβεύσεις στην Εκδήλωση της Βαρδακείου Σχολής

Αντιπροσωπία του σχολείου μας παραβρέθηκε στην εκδήλωση Παρουσίασης του 1ου έτους Recognize and Change που οργάνωσε η Βαρδάκειος Σχολή στις 19 Οκτωβρίου 2018 στην Βιβλιοθήκη του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. 

Το βίντεο του σχολείου μας "Η ιστορία πίσω από τη Φωτογραφία - A story behind the photo" απέσπασε το 1ο Βραβείο που αντιστοιχούσε στο ποσό των οχτακοσίων ευρώ (800€).

Με απόφαση των μαθητών που δημιούργησαν το βίντεο, που επικυρώθηκε από τον σύλλογο των εκπαιδευτικών του σχολείου, όλο το  ποσό κατατέθηκε στο Απολλώνειο Θεραπευτήριο Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης υπέρ το μαθητή του ΕΠΑΛ Σύρου Ρίζου Δημήτριου.

Φωτογραφίες: Βραβεύσεις στην Εκδήλωση Παρουσίασης του 1oυ έτους Recognize and Change
Σχετικά Άρθρα: Βαρδάκειος Σχολή Ερμούπολης - Παρουσίαση 1oυ έτος Recognize and ChangeΑποτελέσματα Διαγωνισμού “Recognize and Change”Ψηφίστε μας...Η ιστορία πίσω από τη Φωτογραφία - A story behind the photo