Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Επίσκεψη στο ΚΕΠ του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Στo πλαίσιo του μαθήματος ΣΕΠ είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) της περιοχής μας.

Η κ. Αννίτα Πρίντεζη  μας ενημέρωσε για το σκοπό ίδρυσης  των ΚΕΠ που δεν ήταν άλλος από  τη μείωση της γραφειοκρατίας  και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Με άλλα λόγια αποτελούν τα σημεία επαφής των Δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και παράσχουν υπηρεσίες.

Κάποιες από τις συχνότερες υπηρεσίες που ζητούνται από τα ΚΕΠ είναι:

·  Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, που γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη φέροντας μαζί του ένα ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας)
·  Θεώρηση ακριβούς αντιγράφου για δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που έχουν θεωρηθεί από δικηγόρο (ισχύει μόνο στην περίπτωση εγγράφων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εταιρίες ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
·  Πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ (ορισμένες έχουν αναχθεί σε πλήρως ηλεκτρονικές και που υπολογίζονται συνολικά σε περισσότερες από 2.000).
·  Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη και του δημοσίου υπαλλήλου για την έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.

Τέλος μας εξήγησε την έννοια του ψηφιακού ΚΕΠ που πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα. Περιλαμβάνει βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και πληροφοριακών συστημάτων των υφιστάμενων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και δράσεις αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών.

Ο φορέας του δημόσιου τομέα, που τυγχάνει καθολικής αποδοχής από τους συναλλασσόμενους αναβαθμίζεται και μεταβαίνει σε νέα εποχή. Τα ΚΕΠ προχωρούν, εντός του έτους, στην πλήρη ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, με στόχο η εξυπηρέτηση του πολίτη να γίνεται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με τη Μικρότερη δυνατή φυσική του παρουσία.

Μας δόθηκαν δυο έντυπα, υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση και μας υπέδειξε το σωστό τρόπο συμπλήρωσής τους. Τέλος μας υπενθύμισε πως τα αγόρια που έχουν γεννηθεί το 2001 θα πρέπει ως τα τέλη Φεβρουαρίου να επισκεφτούν την υπηρεσία τους για να δηλώσουν την περιοχή που επιλέγουν για μετέπειτα στράτευσή τους.

Σας ευχαριστούμε για την θερμή υποδοχή σας και για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. 

Κοντογιάννη Βασιλική Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ88.01