Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Βόλτα στην Απολλωνία για παγωτό και γλυκό

Φωτογραφίες 

bolta2 0006
bolta2 0009
bolta2 0010
bolta2 0012
bolta2 0013
bolta2 0014
bolta2 0015
bolta2 0016
bolta2 0017
bolta2 0020
bolta2 0021
bolta2 0022
bolta2 0023
bolta2 0024
bolta2 0025
bolta2 0026
bolta2 0027
bolta2 0028
bolta2 0029
bolta2 0030
bolta2 0031
bolta2 0032
bolta2 0033
bolta2 0034

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more