Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Αναχώρηση για Σίφνο

Φωτογραφίες 

sifnos anax 0005
sifnos anax 0006
sifnos anax 0007
sifnos anax 0008
sifnos anax 0010
sifnos anax 0011
sifnos anax 0019
sifnos anax 0022
sifnos anax 0028
sifnos anax 0033
sifnos anax 0036
sifnos anax 0038
sifnos anax 0040
sifnos anax 0043
sifnos anax 0045
sifnos anax 0053
sifnos anax 0056
sifnos anax 0059
sifnos anax 0061
sifnos anax 0068
sifnos anax 0069
sifnos anax 0070
sifnos anax 0072
sifnos anax 0074
sifnos anax 0076
sifnos anax 0079
sifnos anax 0081
sifnos anax 0084
sifnos anax 0089
sifnos anax 0090
sifnos anax 0093
sifnos anax 0094
sifnos anax 0095
sifnos anax 0097
sifnos anax 0098
sifnos anax 0099
sifnos anax 0104
sifnos anax 0105
sifnos anax 0118
sifnos anax 0123
sifnos anax 0125
sifnos anax 0128
sifnos anax 0129
sifnos anax 0131
sifnos anax 0133
sifnos anax 0137
sifnos anax 0139
sifnos anax 0141
sifnos anax 0144
sifnos anax 0148
sifnos anax 0154
sifnos anax 0159
sifnos anax 0160
sifnos anax 0161
sifnos anax 0162
sifnos anax 0164
sifnos anax 0169
sifnos anax 0171
sifnos anax 0173
sifnos anax 0176
sifnos anax 0177
sifnos anax 0179
sifnos anax 0180
sifnos anax 0181
sifnos anax 0184
sifnos anax 0185

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more