Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Ζωγραφιές 2007 - 2008

Φωτογραφίες 

DSCF1046
DSCF1055
DSCF1056
DSCF1058
DSCF1060
DSCF1089
DSCF1090
DSCF1091
DSCF1092
DSCF1093
DSCF1094
DSCF1095
DSCF1096
DSCF1097
DSCF1098
DSCF1099
DSCF1100
DSCF1101
DSCF1102
DSCF1104
DSCF1105
DSCF1106
DSCF1107
DSCF1109
DSCF1110
DSCF1111
DSCF1112

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more