Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο του Βωλάξ

Φωτογραφίες 

thnos 000517
thnos 000518
thnos 000519
thnos 000520
thnos 000521
thnos 000522
thnos 000523
thnos 000524
thnos 000525
thnos 000526
thnos 000528
thnos 000529
thnos 000530
thnos 000531
thnos 000532
thnos 000533
thnos 000534
thnos 000535
thnos 000536
thnos 000537
thnos 000538
thnos 000539
thnos 000540
thnos 000541
thnos 000542
thnos 000543
thnos 000544
thnos 000545
thnos 000546
thnos 000547
thnos 000548
thnos 000550
thnos 000551
thnos 000552
thnos 000553
thnos 000554
thnos 000555
thnos 000557
thnos 000558
thnos 000559
thnos 000561
thnos 000563
thnos 000564
thnos 000565
thnos 000567

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more