Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Σπίτι του Σκίτσου

Φωτογραφίες 

thnos 000336
thnos 000337
thnos 000338
thnos 000339
thnos 000340
thnos 000341
thnos 000344
thnos 000347
thnos 000348
thnos 000349
thnos 000350
thnos 000353
thnos 000354
thnos 000355
thnos 000356
thnos 000357
thnos 000358
thnos 000359
thnos 000360
thnos 000361
thnos 000362
thnos 000364
thnos 000366
thnos 000368
thnos 000369
thnos 000371
thnos 000376
thnos 000377
thnos 000378
thnos 000379
thnos 000380
thnos 000383
thnos 000384
thnos 000386
thnos 000387
thnos 000389
thnos 000390
thnos 000394
thnos 000397
thnos 000398
thnos 000399
thnos 000400
thnos 000401
thnos 000402
thnos 000404
thnos 000405
thnos 000406
thnos 000407
thnos 000408
thnos 000409
thnos 000410
thnos 000411
thnos 000412
thnos 000416

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more