Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Φαλατάδο

Φωτογραφίες 

thnos 000232
thnos 000235
thnos 000236
thnos 000237
thnos 000238
thnos 000240
thnos 000246
thnos 000247
thnos 000248
thnos 000249
thnos 000250
thnos 000255
thnos 000258
thnos 000259
thnos 000260
thnos 000261
thnos 000264
thnos 000266
thnos 000269
thnos 000270
thnos 000273
thnos 000274
thnos 000275
thnos 000276
thnos 000279
thnos 000280
thnos 000281
thnos 000282
thnos 000283
thnos 000284
thnos 000285
thnos 000288
thnos 000289
thnos 000291
thnos 000292
thnos 000298
thnos 000299
thnos 000303
thnos 000305
thnos 000306
thnos 000309
thnos 000311
thnos 000312
thnos 000313
thnos 000314
thnos 000316
thnos 000318
thnos 000319
thnos 000321
thnos 000330
thnos 000332
thnos 000334
thnos 000336
thnos 000415

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more