Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στους Kούρους του Φλεριού και του Φαραγγιού

Φωτογραφίες 

naxos 0271
naxos 0272
naxos 0276
naxos 02761
naxos 02762
naxos 0278
naxos 0279
naxos 02791
naxos 0288
naxos 0289
naxos 0295
naxos 0296
naxos 0297
naxos 0298
naxos 0301
naxos 0302
naxos 0303
naxos 0304
naxos 0306
naxos 03081
naxos 0309
naxos 03092
naxos 0310
naxos 0311
naxos 0312
naxos 0314
naxos 0315
naxos 0319
naxos 0321
naxos 03231
naxos 0325
naxos 0326
naxos 0327
naxos 0328
naxos 0329
naxos 0330
naxos 0331
naxos 0348
naxos 0350
naxos 0351
naxos 0352
naxos 03521
naxos 0353
naxos 03531
naxos 03532
naxos 0356
naxos 03561
naxos 0357
naxos 03571
naxos 03573
naxos 0361
naxos 0363
naxos 0366
naxos 0367
naxos 0368
naxos 03681
naxos 0369
naxos 03691
naxos 0370
naxos 0377
naxos 0380
naxos 0383
naxos 0390
naxos 0394
naxos 0396
naxos 03961
naxos 0398
naxos 0399
naxos 0400
naxos 0404
naxos 0406
naxos 0409
naxos 0424
naxos 04241
naxos 0425
naxos 0426
naxos 0427
naxos 0430

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more