Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Αναχώρηση για Νάξο

Φωτογραφίες

naxos 0005
naxos 0008
naxos 0010
naxos 0022
naxos 0030
naxos 0033
naxos 0034
naxos 0041
naxos 0048
naxos 0049
naxos 0051
naxos 0055
naxos 0060
naxos 0063
naxos 0064
naxos 0067
naxos 0068
naxos 0069
naxos 0081
naxos 0082
naxos 0083
naxos 0084
naxos 0086
naxos 0089
naxos 0091
naxos 0093
naxos 0097
naxos 0098
naxos 0104
naxos 0107
naxos 0110
naxos 0113
naxos 0114
naxos 0115
naxos 0117
naxos 0127
naxos 0130
naxos 0133
naxos 0136

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more