Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Φτιάχνοντας Λαμπάδες 2016-2017

Φωτογραφίες

lamba 001
lamba 002
lamba 003
lamba 004
lamba 005
lamba 006
lamba 007
lamba 008
lamba 009
lamba 010
lamba 011
lamba 012
lamba 013
lamba 014
lamba 015
lamba 016
lamba 017
lamba 018
lamba 019
lamba 020
lamba 021
lamba 022
lamba 023
lamba 024
lamba 025
lamba 026
lamba 027
lamba 028
lamba 029
lamba 030
lamba 031
lamba 032
lamba 033
lamba 034
lamba 035
lamba 036
lamba 037
lamba 038
lamba 039
lamba 040
lamba 041
lamba 042
lamba 043
lamba 044
lamba 045
lamba 046
lamba 047
lamba 048
lamba 049
lamba 050
lamba 051
lamba 052
lamba 053
lamba 054

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more