Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Φτιάχνοντας Στολίδια 2016-2017

Φωτογραφίες

stolidia 001
stolidia 003
stolidia 004
stolidia 005
stolidia 006
stolidia 008
stolidia 009
stolidia 010
stolidia 011
stolidia 012
stolidia 013
stolidia 014
stolidia 015
stolidia 016
stolidia 017
stolidia 018
stolidia 019
stolidia 020
stolidia 021
stolidia 022
stolidia 023
stolidia 024
stolidia 027
stolidia 028
stolidia 029
stolidia 030
stolidia 031
stolidia 033
stolidia 034
stolidia 035
stolidia 036
stolidia 040
stolidia 041
stolidia 043
stolidia 044
stolidia 046
stolidia 049
stolidia 050
stolidia 052
stolidia 054
stolidia 055
stolidia 056
stolidia 057
stolidia 058
stolidia 059
stolidia 060
stolidia 062
stolidia 066
stolidia 069
stolidia 071
stolidia 074
stolidia 075
stolidia 077
stolidia 078

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more