Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Φτιάχνοντας Μαρμελάδες και Γλυκά του Κουταλιού 2016-2017

Φωτογραφίες

marme 001
marme 002
marme 003
marme 004
marme 005
marme 006
marme 007
marme 008
marme 009
marme 010
marme 011
marme 012
marme 013
marme 014
marme 015
marme 016
marme 017
marme 018
marme 019
marme 020
marme 021
marme 022
marme 023
marme 024
marme 025
marme 026
marme 027
marme 028
marme 029
marme 030
marme 031
marme 032
marme 033
marme 034
marme 035
marme 036
marme 037
marme 038
marme 039

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more