Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Συσκευάζοντας Ελιές 2016-2017

Φωτογραφίες

elies 001
elies 002
elies 003
elies 010
elies 011
elies 013
elies 016
elies 017
elies 018
elies 021
elies 022
elies 023
elies 026
elies 027
elies 029
elies 031
elies 032
elies 035

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more