Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Ημερολόγια 2017

Φωτογραφίες 

PB300108
PB300109
PB300111
PB300113
PB300116
PB300118
PB300120
PB300122
PB300124
PB300126
PB300128
PB300130
PB300132
PB300133
PB300135
PB300138
PB300140
PB300142
PB300143
PB300147
PB300149
PB300151
PB300152
PB300155
PB300157
PB300159
PB300161
PB300162
PB300165
PB300167
PB300169
PB300172
PB300174
PB300176
PB300178
PB300181
PB300183
PB300185
PB300189
PB300190

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more