Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Φτιάχνοντας Ημερολόγια με Τάβλες Κρεβατιού

Φωτογραφίες 

PB210128
PB210129
PB210146
PB210147
PB210151
PB210156
PB210166
PB210169
PB210170
PB210192
PB210193
PB210196
PB210198
PB210205
PB210239
PB210243
PB210244
PB210249
PB210259
PB210261
PB210278
PB210288
PB290106
PB290107
PB290108
PB290110
PB290111
PB290113
PB290117
PB290118
PB290119
PB290120
PB290122
PB290124
PB290125
PB290126
PB290127
PB290129
PB290130
PB290132
PB290133
PB290136
PB290140
PB290141
PB290147
PB290148
PB290149
PB290151
PB290152
PB290153
PB290154

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more