Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Φτιάχνοντας Ημερολόγια με Κουτάλες

Φωτογραφίες 

PB210087
PB210088
PB210094
PB210095
PB210096
PB210098
PB210099
PB210101
PB210102
PB210103
PB210105
PB210108
PB210111
PB210112
PB210113
PB210114
PB210115
PB210120
PB210121
PB210123
PB210132
PB210135
PB210138
PB210141
PB210143
PB210160
PB210176
PB210177
PB210185
PB210209
PB210212
PB210219
PB210220

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more