Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Γιορτή 17ης Νοέμβριου 2016

Φωτογραφίες 

DSCN7978
DSCN7981
DSCN7982
DSCN7983
DSCN7987
DSCN7990
DSCN7992
DSCN7993
DSCN7994
DSCN7996
DSCN7997
DSCN7998
DSCN7999
DSCN8000
DSCN8002
DSCN8005
DSCN8006
DSCN8007

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more