Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Φαγητό στην Παροικιά 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros fagito 2016 0002
paros fagito 2016 0003
paros fagito 2016 0004
paros fagito 2016 0011
paros fagito 2016 0014
paros fagito 2016 0015
paros fagito 2016 0018
paros fagito 2016 0019
paros fagito 2016 0020
paros fagito 2016 0021
paros fagito 2016 0022
paros fagito 2016 0024
paros fagito 2016 0025
paros fagito 2016 0026
paros fagito 2016 0032
paros fagito 2016 0033
paros fagito 2016 0034
paros fagito 2016 0036
paros fagito 2016 0038
paros fagito 2016 0042
paros fagito 2016 0043

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more