Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στην Εκατονταπυλιανή 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros ekatotapiliani 2016 0003
paros ekatotapiliani 2016 0004
paros ekatotapiliani 2016 0007
paros ekatotapiliani 2016 0008
paros ekatotapiliani 2016 0011
paros ekatotapiliani 2016 0014
paros ekatotapiliani 2016 0015
paros ekatotapiliani 2016 0016
paros ekatotapiliani 2016 0017
paros ekatotapiliani 2016 0019
paros ekatotapiliani 2016 0020
paros ekatotapiliani 2016 0021
paros ekatotapiliani 2016 0022
paros ekatotapiliani 2016 0024
paros ekatotapiliani 2016 0026
paros ekatotapiliani 2016 0027
paros ekatotapiliani 2016 0028
paros ekatotapiliani 2016 0030
paros ekatotapiliani 2016 0031
paros ekatotapiliani 2016 0032
paros ekatotapiliani 2016 0033
paros ekatotapiliani 2016 0038
paros ekatotapiliani 2016 0039
paros ekatotapiliani 2016 0040
paros ekatotapiliani 2016 0042
paros ekatotapiliani 2016 0044
paros ekatotapiliani 2016 0045
paros ekatotapiliani 2016 0046
paros ekatotapiliani 2016 0047
paros ekatotapiliani 2016 0049

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more