Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αντιπάρου 2015-2016

Φωτογραφίες  

paros antiparos spileo 2016 0022
paros antiparos spileo 2016 0023
paros antiparos spileo 2016 0024
paros antiparos spileo 2016 0025
paros antiparos spileo 2016 0032
paros antiparos spileo 2016 0038
paros antiparos spileo 2016 0040
paros antiparos spileo 2016 0045
paros antiparos spileo 2016 0053
paros antiparos spileo 2016 0059
paros antiparos spileo 2016 0068
paros antiparos spileo 2016 0071
paros antiparos spileo 2016 0072
paros antiparos spileo 2016 0074
paros antiparos spileo 2016 0076
paros antiparos spileo 2016 0077
paros antiparos spileo 2016 0079
paros antiparos spileo 2016 0080
paros antiparos spileo 2016 0081
paros antiparos spileo 2016 0085
paros antiparos spileo 2016 0086
paros antiparos spileo 2016 0091
paros antiparos spileo 2016 0095
paros antiparos spileo 2016 0100
paros antiparos spileo 2016 0101
paros antiparos spileo 2016 0102
paros antiparos spileo 2016 0106
paros antiparos spileo 2016 0108
paros antiparos spileo 2016 0109
paros antiparos spileo 2016 0112
paros antiparos spileo 2016 0113
paros antiparos spileo 2016 0114
paros antiparos spileo 2016 0115
paros antiparos spileo 2016 0116
paros antiparos spileo 2016 0118
paros antiparos spileo 2016 0119
paros antiparos spileo 2016 0120
paros antiparos spileo 2016 0122
paros antiparos spileo 2016 0123
paros antiparos spileo 2016 0126
paros antiparos spileo 2016 0128
paros antiparos spileo 2016 0133
paros antiparos spileo 2016 0134
paros antiparos spileo 2016 0137
paros antiparos spileo 2016 0138
paros antiparos spileo 2016 0141
paros antiparos spileo 2016 0144
paros antiparos spileo 2016 0145
paros antiparos spileo 2016 0153

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more