Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στη Χώρα της Αντιπάρου 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros antiparos 2016 0003
paros antiparos 2016 0005
paros antiparos 2016 0013
paros antiparos 2016 0014
paros antiparos 2016 0017
paros antiparos 2016 0024
paros antiparos 2016 0026
paros antiparos 2016 0027
paros antiparos 2016 0028
paros antiparos 2016 0032
paros antiparos 2016 0035
paros antiparos 2016 0037
paros antiparos 2016 0042
paros antiparos 2016 0043
paros antiparos 2016 0044
paros antiparos 2016 0045
paros antiparos 2016 0047
paros antiparos 2016 0048
paros antiparos 2016 0049
paros antiparos 2016 0053
paros antiparos 2016 0057
paros antiparos 2016 0061
paros antiparos 2016 0062
paros antiparos 2016 0063
paros antiparos 2016 0064
paros antiparos 2016 0065
paros antiparos 2016 0066
paros antiparos 2016 0067
paros antiparos 2016 0068
paros antiparos 2016 0069
paros antiparos 2016 0070
paros antiparos 2016 0072
paros antiparos 2016 0076
paros antiparos 2016 0078
paros antiparos 2016 0079
paros antiparos 2016 0081
paros antiparos 2016 0082
paros antiparos 2016 0083
paros antiparos 2016 0084
paros antiparos 2016 0086
paros antiparos 2016 0087
paros antiparos 2016 0088
paros antiparos 2016 0089
paros antiparos 2016 0092
paros antiparos 2016 0093
paros antiparos 2016 0094
paros antiparos 2016 0095
paros antiparos 2016 0096
paros antiparos 2016 0097
paros antiparos 2016 0098
paros antiparos 2016 0100
paros antiparos 2016 0103
paros antiparos 2016 0104
paros antiparos 2016 0105
paros antiparos 2016 0106
paros antiparos 2016 0107
paros antiparos 2016 0110
paros antiparos 2016 0111
paros antiparos 2016 0116
paros antiparos 2016 0119
paros antiparos 2016 0121
paros antiparos 2016 0122
paros antiparos 2016 0123
paros antiparos 2016 0125
paros antiparos 2016 0128
paros antiparos 2016 0129

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more