Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Λαογραφίας "Σκορπιός" του Μπενέτου Σκιαδά (Εσωτερικός Χώρος)

Φωτογραφίες 

paros skorpios 2016 0186
paros skorpios 2016 0188
paros skorpios 2016 0189
paros skorpios 2016 0190
paros skorpios 2016 0191
paros skorpios 2016 0192
paros skorpios 2016 0193
paros skorpios 2016 0194
paros skorpios 2016 0195
paros skorpios 2016 0196
paros skorpios 2016 0197
paros skorpios 2016 0198
paros skorpios 2016 0199
paros skorpios 2016 0200
paros skorpios 2016 0201
paros skorpios 2016 0202
paros skorpios 2016 0203
paros skorpios 2016 0204
paros skorpios 2016 0205
paros skorpios 2016 0206
paros skorpios 2016 0207
paros skorpios 2016 0208
paros skorpios 2016 0209
paros skorpios 2016 0210
paros skorpios 2016 0211
paros skorpios 2016 0212
paros skorpios 2016 0213
paros skorpios 2016 0214
paros skorpios 2016 0215
paros skorpios 2016 0217
paros skorpios 2016 0219
paros skorpios 2016 0220
paros skorpios 2016 0221
paros skorpios 2016 0222
paros skorpios 2016 0224
paros skorpios 2016 0226
paros skorpios 2016 0228
paros skorpios 2016 0230
paros skorpios 2016 0231
paros skorpios 2016 0233
paros skorpios 2016 0234
paros skorpios 2016 0237

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more