Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Πρωινό στο Ξενοδοχείο Πάνδροσος 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros proino 2016 0001
paros proino 2016 0002
paros proino 2016 0003
paros proino 2016 0006
paros proino 2016 0007
paros proino 2016 0008
paros proino 2016 0010
paros proino 2016 0012
paros proino 2016 0013
paros proino 2016 0016
paros proino 2016 0021
paros proino 2016 0022
paros proino 2016 0026
paros proino 2016 0027
paros proino 2016 0028

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more