Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Βραδινή Βόλτα στην Παροικία 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros parikia nixta 2016 005
paros parikia nixta 2016 006
paros parikia nixta 2016 008
paros parikia nixta 2016 009
paros parikia nixta 2016 010
paros parikia nixta 2016 011
paros parikia nixta 2016 014
paros parikia nixta 2016 015
paros parikia nixta 2016 016
paros parikia nixta 2016 017
paros parikia nixta 2016 018
paros parikia nixta 2016 019
paros parikia nixta 2016 020
paros parikia nixta 2016 021
paros parikia nixta 2016 022
paros parikia nixta 2016 024
paros parikia nixta 2016 025
paros parikia nixta 2016 026
paros parikia nixta 2016 027
paros parikia nixta 2016 029
paros parikia nixta 2016 030
paros parikia nixta 2016 032
paros parikia nixta 2016 033
paros parikia nixta 2016 036
paros parikia nixta 2016 038
paros parikia nixta 2016 039
paros parikia nixta 2016 041

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more