Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Στο Ξενοδοχείο Πάνδροσος στην Πάρο 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros xenodoxio 2016 0001
paros xenodoxio 2016 0002
paros xenodoxio 2016 0003
paros xenodoxio 2016 0004
paros xenodoxio 2016 0005
paros xenodoxio 2016 0006
paros xenodoxio 2016 0007
paros xenodoxio 2016 0008
paros xenodoxio 2016 0009
paros xenodoxio 2016 0010
paros xenodoxio 2016 0011
paros xenodoxio 2016 0012
paros xenodoxio 2016 0013
paros xenodoxio 2016 0014
paros xenodoxio 2016 0015
paros xenodoxio 2016 0016
paros xenodoxio 2016 0017
paros xenodoxio 2016 0018
paros xenodoxio 2016 0019
paros xenodoxio 2016 0020
paros xenodoxio 2016 0021
paros xenodoxio 2016 0022
paros xenodoxio 2016 0026
paros xenodoxio 2016 0030
paros xenodoxio 2016 0031
paros xenodoxio 2016 0033
paros xenodoxio 2016 0035
paros xenodoxio 2016 0036
paros xenodoxio 2016 0039
paros xenodoxio 2016 0040

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more