Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στην Νάουσα 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros naousa 2016 0010
paros naousa 2016 0012
paros naousa 2016 0014
paros naousa 2016 0016
paros naousa 2016 0018
paros naousa 2016 0020
paros naousa 2016 0021
paros naousa 2016 0025
paros naousa 2016 0028
paros naousa 2016 0029
paros naousa 2016 0030
paros naousa 2016 0031
paros naousa 2016 0032
paros naousa 2016 0033
paros naousa 2016 0034
paros naousa 2016 0035
paros naousa 2016 0037
paros naousa 2016 0040
paros naousa 2016 0041
paros naousa 2016 0042
paros naousa 2016 0043
paros naousa 2016 0044
paros naousa 2016 0045
paros naousa 2016 0046
paros naousa 2016 0047
paros naousa 2016 0048
paros naousa 2016 0051
paros naousa 2016 0053
paros naousa 2016 0054
paros naousa 2016 0055
paros naousa 2016 0057
paros naousa 2016 0058
paros naousa 2016 0059
paros naousa 2016 0060
paros naousa 2016 0062
paros naousa 2016 0063
paros naousa 2016 0065
paros naousa 2016 0069
paros naousa 2016 0073
paros naousa 2016 0075
paros naousa 2016 0076
paros naousa 2016 0082
paros naousa 2016 0083
paros naousa 2016 0084
paros naousa 2016 0085
paros naousa 2016 0089
paros naousa 2016 0092
paros naousa 2016 0099
paros naousa 2016 0101
paros naousa 2016 0103
paros naousa 2016 0111
paros naousa 2016 0120
paros naousa 2016 0123
paros naousa 2016 0124
paros naousa 2016 0125
paros naousa 2016 0126
paros naousa 2016 0128
paros naousa 2016 0133
paros naousa 2016 0134
paros naousa 2016 0135
paros naousa 2016 0138
paros naousa 2016 0139
paros naousa 2016 0142
paros naousa 2016 0143
paros naousa 2016 0144
paros naousa 2016 0146

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more