Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Λευκών 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros leykes yria 2016 0000
paros leykes yria 2016 0001
paros leykes yria 2016 0004
paros leykes yria 2016 0005
paros leykes yria 2016 0006
paros leykes yria 2016 0009
paros leykes yria 2016 0010
paros leykes yria 2016 0013
paros leykes yria 2016 0016
paros leykes yria 2016 0019
paros leykes yria 2016 0020
paros leykes yria 2016 0024
paros leykes yria 2016 0025
paros leykes yria 2016 0027
paros leykes yria 2016 0028
paros leykes yria 2016 0029
paros leykes yria 2016 0031
paros leykes yria 2016 0034
paros leykes yria 2016 0035
paros leykes yria 2016 0036
paros leykes yria 2016 0037
paros leykes yria 2016 0038
paros leykes yria 2016 0039
paros leykes yria 2016 0040
paros leykes yria 2016 0042
paros leykes yria 2016 0043
paros leykes yria 2016 0044
paros leykes yria 2016 0045
paros leykes yria 2016 0046
paros leykes yria 2016 0047
paros leykes yria 2016 0048
paros leykes yria 2016 0049
paros leykes yria 2016 0051
paros leykes yria 2016 0055
paros leykes yria 2016 0056
paros leykes yria 2016 0057
paros leykes yria 2016 0058
paros leykes yria 2016 0060
paros leykes yria 2016 0061

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more