Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στις Λεύκες 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros leykes 2016 0004
paros leykes 2016 0010
paros leykes 2016 0012
paros leykes 2016 0013
paros leykes 2016 0014
paros leykes 2016 0015
paros leykes 2016 0016
paros leykes 2016 0017
paros leykes 2016 0019
paros leykes 2016 0020
paros leykes 2016 0021
paros leykes 2016 0030
paros leykes 2016 0031
paros leykes 2016 0033
paros leykes 2016 0034
paros leykes 2016 0038
paros leykes 2016 0041
paros leykes 2016 0043
paros leykes 2016 0044
paros leykes 2016 0045
paros leykes 2016 0046
paros leykes 2016 0047
paros leykes 2016 0048
paros leykes 2016 0050
paros leykes 2016 0051
paros leykes 2016 0052
paros leykes 2016 0053
paros leykes 2016 0054
paros leykes 2016 0055
paros leykes 2016 0056
paros leykes 2016 0059
paros leykes 2016 0061
paros leykes 2016 0062
paros leykes 2016 0063
paros leykes 2016 0064
paros leykes 2016 0065
paros leykes 2016 0067
paros leykes 2016 0069
paros leykes 2016 0070
paros leykes 2016 0071
paros leykes 2016 0075
paros leykes 2016 0083
paros leykes 2016 0084
paros leykes 2016 0090
paros leykes 2016 0093
paros leykes 2016 0096
paros leykes 2016 0097
paros leykes 2016 0099
paros leykes 2016 0100
paros leykes 2016 0101
paros leykes 2016 0102
paros leykes 2016 0104
paros leykes 2016 0105
paros leykes 2016 0109
paros leykes 2016 0110
paros leykes 2016 0111
paros leykes 2016 0112
paros leykes 2016 0113
paros leykes 2016 0114
paros leykes 2016 0116
paros leykes 2016 0119
paros leykes 2016 0120
paros leykes 2016 0121
paros leykes 2016 0122
paros leykes 2016 0126
paros leykes 2016 0135
paros leykes 2016 0137
paros leykes 2016 0138
paros leykes 2016 0142
paros leykes 2016 0143
paros leykes 2016 0145
paros leykes 2016 0146
paros leykes 2016 0147
paros leykes 2016 0148
paros leykes 2016 0149

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more