Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στην "Αλκυόνη" 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros alkioni 2016 0001
paros alkioni 2016 0004
paros alkioni 2016 0005
paros alkioni 2016 0006
paros alkioni 2016 0007
paros alkioni 2016 0008
paros alkioni 2016 0013
paros alkioni 2016 0015
paros alkioni 2016 0016
paros alkioni 2016 0017
paros alkioni 2016 0020
paros alkioni 2016 0021
paros alkioni 2016 0022
paros alkioni 2016 0025
paros alkioni 2016 0026
paros alkioni 2016 0028
paros alkioni 2016 0029
paros alkioni 2016 0031
paros alkioni 2016 0032
paros alkioni 2016 0033
paros alkioni 2016 0034
paros alkioni 2016 0035
paros alkioni 2016 0036
paros alkioni 2016 0037
paros alkioni 2016 0038
paros alkioni 2016 0039
paros alkioni 2016 0040
paros alkioni 2016 0041
paros alkioni 2016 0044
paros alkioni 2016 0045
paros alkioni 2016 0046
paros alkioni 2016 0047
paros alkioni 2016 0049
paros alkioni 2016 0050
paros alkioni 2016 0052
paros alkioni 2016 0055
paros alkioni 2016 0059
paros alkioni 2016 0063
paros alkioni 2016 0065
paros alkioni 2016 0066
paros alkioni 2016 0070
paros alkioni 2016 0072
paros alkioni 2016 0073
paros alkioni 2016 0076
paros alkioni 2016 0077

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more