Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Θεατρική Παράσταση - θα βρεθούμε ξανά

Φωτογραφίες

parastash 001
parastash 002
parastash 003
parastash 004
parastash 005
parastash 006
parastash 007
parastash 008
parastash 009
parastash 010
parastash 011
parastash 012
parastash 013
parastash 014
parastash 015
parastash 016
parastash 017
parastash 018
parastash 019
parastash 020
parastash 021
parastash 022
parastash 023
parastash 024
parastash 025
parastash 026
parastash 027
parastash 028
parastash 029
parastash 030
parastash 031
parastash 032
parastash 033
parastash 034
parastash 035
parastash 036
parastash 037
parastash 038
parastash 039
parastash 040
parastash 041
parastash 042
parastash 043
parastash 044
parastash 045

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more