Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Θεατρική Παράσταση - θα βρεθούμε ξανά Σκηνικά και Πρόβες

Φωτογραφίες 

proves 001
proves 002
proves 004
proves 005
proves 006
proves 009
proves 011
proves 013
proves 014
proves 016
proves 017
proves 018
proves 019
proves 021
proves 022
proves 023
proves 024
proves 025
proves 026
proves 027
proves 028
proves 029
proves 030
proves 031
proves 032
proves 033
proves 034
proves 035
proves 036
proves 037
proves 038
proves 039
proves 040
proves 041
proves 042
proves 043
proves 044
proves 045
proves 046
proves 047
proves 048
proves 049
proves 050
proves 051
proves 052
proves 053
proves 054
proves 055
proves 056
proves 057
proves 058
proves 059
proves 060
proves 061
proves 062
proves 063
proves 064
proves 065
proves 066
proves 067
proves 068
proves 069
proves 070
proves 071
proves 072
proves 073
proves 074
proves 075
proves 076
proves 077
proves 078
proves 079

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more