Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Σαπούνια και Άλατα Παζαριού 2015-2016

Φωτογραφίες 

P3291920
P3291921
P3291922
P3291923
P3291924
P3291925
P3291926
P3291927
P3291928
P3291929
P3291930
P3291931
P3291932
P3291933
P3291934

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more