Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Φτιάχνοντας Λαμπάδες 2015-2016

Φωτογραφίες 

DSCN5234
DSCN5235
DSCN5236
DSCN5237
DSCN5238
DSCN5239
DSCN5241
DSCN5242
DSCN5244
DSCN5245
DSCN5247
DSCN5248
DSCN5249
DSCN5251
DSCN5255
DSCN5256
DSCN5258
DSCN5259
DSCN5260
DSCN5262
DSCN5265
DSCN5271
DSCN5272
DSCN5273
DSCN5274
DSCN5275
DSCN5276
DSCN5277
DSCN5278
DSCN5279
DSCN5283
DSCN5289
DSCN5290
DSCN5293
DSCN5294
DSCN5295
DSCN5298
DSCN5300
DSCN5302
DSCN5303
DSCN5307
DSCN5310
DSCN5312
DSCN5314
DSCN5318
DSCN5325
DSCN5326
DSCN5327
DSCN5331
DSCN5332
DSCN5334
DSCN5345
DSCN5347
DSCN5349

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more