Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε δράση με θέμα την πρόληψη της βίας στο σχολείο στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Σχολικής Ημέρας κατά της Βίας στο Σχολείο. Η δράση είχε τη μορφή βιωματικού εργαστηρίου στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Στόχος της δράσης ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα πρόληψης της βίας, η συνειδητοποίηση των συνθηκών της επικοινωνίας που οδηγούν στη βία αλλά και των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να αλλάξουμε την επικοινωνία και τις σχέσεις με σκοπό την πρόληψη της βίας. Κρίθηκε πολύ σημαντικό η προσέγγιση αυτών των θεμάτων να γίνει μέσα από την άμεση εμπειρία που προσφέρουν οι θεατρικές τεχνικές και η δραματοποίηση.

Η διαδικασία περιλάμβανε σε πρώτη φάση ασκήσεις και παιχνίδια που στόχευαν στην ενεργοποίηση και στην ανάπτυξη της συνεκτικότητας της ομάδας δημιουργώντας μια ευχάριστη και δημιουργική ατμόσφαιρα.

Στο κύριο μέρος του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές του Θεάτρου Φόρουμ με στόχο να δραματοποιηθούν οι εμπειρίες των συμμετεχόντων με επίκεντρο μια μορφή άσκησης βίας.

Έτσι, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες και δημιούργησαν αυτοσχέδια σενάρια με κύριο άξονα μια συνθήκη επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης που κατέληγε σε βία.

Οι ομάδες παρουσίασαν τα σενάριά τους στους υπόλοιπους μαθητές και εκπαιδευτικούς που αποτελούσαν κάθε φορά το κοινό. Ο ρόλος του κοινού εδώ ήταν ενεργός καθώς όλοι κλήθηκαν να εκφράσουν σκέψεις, συναισθήματα και γνώμες σε σχέση με τις σκηνές που παρακολουθούσαν. Και στη συνέχεια οι θεατές έπαιρναν ενεργό ρόλο στη σκηνή και αντικαθιστούσαν τους πρωταγωνιστές με την οδηγία να δημιουργήσουν μια νέα σκηνή στο πλαίσιο της οποίας θα προληφθεί η βία.

Φωτογραφίες: Forum Theater - Στο πλαίσιο της ημέρας κατά της σχολικής βίας

Τζάλλα Αγγελική Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής κλάδου ΠΕ23