Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Αναχώρηση και Άφιξη στη Τήνο

Φωτογραφίες 

thnos 000003
thnos 000004
thnos 000008
thnos 000017
thnos 000018
thnos 000020
thnos 000022
thnos 000023
thnos 000024
thnos 000025
thnos 000027
thnos 000028
thnos 000029
thnos 000032
thnos 000035
thnos 000043
thnos 000044
thnos 000045
thnos 000047
thnos 000048
thnos 000050
thnos 000051
thnos 000052
thnos 000053
thnos 000054
thnos 000055
thnos 000057
thnos 000058
thnos 000060
thnos 000061
thnos 000062
thnos 000064
thnos 000077

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more