Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Χωριό Απόλλωνα

Φωτογραφίες 

naxos 0456
naxos 0513
naxos 0514
naxos 0515
naxos 0516
naxos 0517
naxos 0518
naxos 0519
naxos 0520
naxos 0521
naxos 0526
naxos 0527
naxos 0528
naxos 0529
naxos 0530
naxos 0535
naxos 0536
naxos 0537
naxos 0538
naxos 0539
naxos 0540
naxos 0541
naxos 0542
naxos 0543
naxos 0544
naxos 0545
naxos 0546
naxos 0547
naxos 0549
naxos 0550
naxos 0551
naxos 0552
naxos 0553
naxos 0554
naxos 0555
naxos 0556

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more