Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στον Κούρο του Απόλλωνα

Φωτογραφίες 

naxos 0453
naxos 0455
naxos 0456
naxos 0457
naxos 0459
naxos 0460
naxos 0461
naxos 04610
naxos 04611
naxos 04612
naxos 0462
naxos 04621
naxos 0463
naxos 0464
naxos 0466
naxos 0468
naxos 0469
naxos 04691
naxos 0470
naxos 0471
naxos 0472
naxos 04721
naxos 0473
naxos 04731
naxos 0475
naxos 0476
naxos 04782
naxos 04783
naxos 0480
naxos 04821
naxos 04822
naxos 0483
naxos 0487

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more