Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Επίσκεψη στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Νάουσας 2015-2016

Φωτογραφίες 

paros naousa othona 2016 0001
paros naousa othona 2016 0003
paros naousa othona 2016 0005
paros naousa othona 2016 0007
paros naousa othona 2016 0008
paros naousa othona 2016 0011
paros naousa othona 2016 0012
paros naousa othona 2016 0013
paros naousa othona 2016 0014
paros naousa othona 2016 0016
paros naousa othona 2016 0017
paros naousa othona 2016 0018
paros naousa othona 2016 0019
paros naousa othona 2016 0020
paros naousa othona 2016 0021
paros naousa othona 2016 0022
paros naousa othona 2016 0023
paros naousa othona 2016 0024
paros naousa othona 2016 0025
paros naousa othona 2016 0028
paros naousa othona 2016 0029
paros naousa othona 2016 0030
paros naousa othona 2016 0031
paros naousa othona 2016 0032
paros naousa othona 2016 0033
paros naousa othona 2016 0034
paros naousa othona 2016 0035
paros naousa othona 2016 0036
paros naousa othona 2016 0039
paros naousa othona 2016 0040
paros naousa othona 2016 0041
paros naousa othona 2016 0042
paros naousa othona 2016 0043

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more