Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου...  Επικοινωνία...

Ευχαριστούμε

Ευχαριστούμε όλους όσους ήρθαν σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο και ενίσχυσαν το μαθητικό ταμείο αγοράζοντας τα ημερολόγια που κατασκευάσαμε.