Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Σύρου. 

Παρουσίαση

Παρακολουθήστε μια σύντομη παρουσίαση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων και ειδικότερα του σχολείου μας (download pptx ppxs).

Παρουσίαση Σχολείου Σεπτέμβριος 2017

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Το Σχολείο μας - Σύντομη Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας
 Ποιοι μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο μας; - Δικαιολογητικά Εγγραφής

 

Το Σχολείο μας

We are a private yet affordable elementary
school offering a stimulating curriculum

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι μας

We do believe the initial school years are the most informative of a child’s life.

These pre-early years can cultivate intellectual apathy or the desire to seek more knowledge and inspire others.

Read more